universitat de valència

Claustre extraordinari de presentación del programa electoral de les candidatures en les eleccions al rectorat de la Universitat 2022

Dimarts 15 de febrer, des de l'Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia